Ix-xebba tal-ġmiel - The Beautiful Maiden (2011) Sold

100x142 cm ~ Painting, Acrylic ~ Canvas


LIMITED EDITION PRINTS, signed and numbered, AVAILABLE

Kellha seba' velijiet fuq wiccha ħfief bħar-riħ; xeħtithom ma l-ajru; "jekk tiġborhomli" qaltlu "jiena niġi, inkella ma niġix"

She had seven veils as light as the wind placed over her face; she threw them to the wind, “if you get them back for me” she said “I will come, otherwise I won’t”.

Bin il-mara l-għarfa iġib ix-xebba tal-ġmiel
Manwel Magri, Ħrejjef Missirijietna

Added

Powered by Artmajeur